• english
  • deutsch
+48 603 79 83 75

ADkom - Producent przepompowni ścieków


Serwis

Dysponujemy sprawnym serwisem, posiadamy magazyn najpotrzebniejszych części zamiennych.

W celu uzyskania cennika usług serwisowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 531 724 692 lub poprzez e-mail: serwis@pompy.pomorze.pl

Cennik Serwisu firmy ADkom

Rodzaj usługi Cena w zł
Ekspertyza hydrauliczna (cena netto za 1h)* 120
Ekspertyza elektryczna (cena netto za 1h)* 120
Wydanie duplikatu karty gwarancyjnej 45
Wydanie duplikatu DTR lub schematu podłączenia elektrycznego 35
Czyszczenie układu sterowania** (cena netto za 1h)* 80
Czyszczenie armatury** (cena netto za 1h)* 80
Czyszczenie pompy ** 230
Dojazd serwisu (cena za 1 km - odległość liczona w obie strony) 1,30

* - następuje zaokrąglenie w górę do kolejnej pełnej godziny po 10+ minut, do opłacanego okresu czasu zalicza się również oczekiwania na osobę wyznaczoną przez zgłaszającego awarię i przestoje nie spowodowane przez serwisanta

** - cena nie obejmuje opłaty za transport i montażu pompy, cena nie obejmuje kosztów cześci zamiennych i materiałółw eksploatacyjnych (w przypadku konieczności wymiany)

Zgłoszenie należy przesłać na "formularzu serwisowym" mailem na adres: serwis@pompy.pomorze.pl